Tæt samarbejde med vores avlere betyder bedre kartofler til kunderne

DANESPO har et tæt samarbejde med ca. 50 kontraktavlere spredt ud over hele Danmark. Vores dygtige produktionsafdeling er en vigtig sparringspartner for avleren.

Avleren og DANESPO finder sammen frem til de bedste læggekartoffelsorter til de jorde, avleren har til rådighed. Det sikrer størst mulig sikkerhed for et godt resultat for begge parter. Gennem hele vækstsæsonen følger den tilknyttede produktionschef afgrøden og finder i samarbejde med avleren den rette behandling af marken. Avleren har derfor altid en sparringspartner, som kender jordene og har stor indsigt i produktion og håndtering af læggekartofler. Kontakt produktionsafdelingen hvis du ønsker at blive spise- eller læggekartoffelavler for DANESPO.

Danespos Avlerforening har indflydelse på forretningen

Avlerforeningen er med til at sætte præg på den fortsatte udvikling af DANESPO.

Alle vores danske avlere er medlem af DANESPOs Avlerforening. Her bliver faglige og kommercielle/landbrugspolitiske spørgsmål taget op, ligesom vores produktionschefer løbende tilfører avlerne den nyeste viden om dyrkning og håndtering af læggekartofler.

Vi lytter til avlernes input og ønsker og avlerne lytter til os, fordi vi har en gensidig erkendelse af at vi er afhængige af hinanden og af at vi begge har succesfulde forretninger.

Formand for DANESPOs Avlerforening:

Jeppe Jørgensen
Nymøllevej 8, Højmark
6950 Ringkøbing
Mobil: +45 40 95 33 40
Mail: jj@nymolle.dk

Garantipriser er unikt for DANESPO

Som kontraktavler til DANESPO er man sikret en mindstepris for sine kartofler, når de overholder kvalitetskravene. Denne garantipris er unik i hele Europa – ingen andre europæiske læggekartoffelfirmaer tilbyder deres avlere et tilsvarende sikkerhedsnet.

Garantiprisen virker som en forsikring for avleren, hvis afsætningen slår fejl et år. Avleren er så sikret en mindstepris, der omtrent dækker produktionsprisen på kartoflerne.