Friesländer Del

Robust tidlig sort med hurtig vækst. Velegnet til optagning under vanskelige vilkår. Lysgul kødfarve og rundovale til ovale knolde.

Kategori:

Meget tidlige spisesorter

Anvendelse:

Tidlig spisesort direkte fra marken

Tidlighed:

Meget tidlig

Udbytte:

Middel

Top:

Robust og dækkende

Knoldstørrelse:

Medium

Knoldform:

Ovale til rundovale

Knoldantal:

11-14

Knoldfarve:

Gul

Kødfarve:

Lys gul

Kogetype:

AB

Tørstofindhold:

Lav til middel

Spirehvile:

Kort til middel

Nematoder:

Resistent mod RO 1

Brok:

Middel resistens

Skimmel:

Middel resistens, alle tidlige sorter er modtagelige

Knoldskimmel:

Middel resistens

Skurv:

God resistens

Rust:

Middel resistens

Dyrkning:

Særdeles robust sort som normalt kan tages op også under ugunstige forhold

Tips:

bør behandles imod rodfiltsvamp

Download:

Dyrkningsvejledning til Friesländer

Friesländer

Vil du købe læggekartofler?

Michael Flø