Bintje Del

Gammel og velkendt sort dyrket i mange år i Danmark. Knoldene er lyse og løskogende. Sorten er noget sygdomsmodtagelig.

Kategori:

Middelsene spisesorter

Anvendelse:

Traditionel, ældre spisesort

Tidlighed:

Middeltidlig til middelsen

Top:

Middel

Knoldform:

Ovale

Kødfarve:

Lys gul

Kogetype:

Let udkogende

Tørstofindhold:

Højt

Spirehvile:

Middel

Nematoder:

Modtagelig

Brok:

Modtagelig

Skimmel:

Meget modtagelig

Knoldskimmel:

Modtagelig

Skurv:

Meget modtagelig

Rust:

Særdeles god resistens

Dyrkning:

Undgå skurvjord. Hyppig skimmelsprøjtning anbefales

Download:

Dyrkningsvejledning til Bintje

Bintje