Hamlet Del

Meget velsmagende, dansk sort. Sorten giver mange gule knolde og er velegnet til at vaske. Hamlet kan lagres frem til vinter. Meget kort forspiringsperiode.

Kategori:

Tidlige spisesorter

Anvendelse:

Frisk, direkte fra mark eller i efteråret indtil jul

Tidlighed:

Meget tidlig

Udbytte:

Middel

Top:

Middel og dækkende

Knoldstørrelse:

Medium

Knoldform:

Mange små ovale/rundovale knolde

Knoldantal:

10-12

Knoldfarve:

Gul

Kødfarve:

Lys gul

Kogetype:

AB

Tørstofindhold:

Lav til middel

Spirehvile:

Kort

Nematoder:

Resistens; Ro 1

Brok:

Resistent

Skimmel:

Middel resistens, alle tidlige sorter er modtagelige

Knoldskimmel:

God resistens

Skurv:

God resistens

Rust:

Middel resistens

Dyrkning:

Kort spirehvile gør, at forspirring skal foregå kortere end hos de fleste andre sorter. Husk behandling mod rodfiltsvamp

Download:

Dyrkningsvejledning til Hamlet

Hamlet