Tæt samarbejde med vores spisekartoffelavlere betyder bedre kartofler til kunderne

Danespo har et tæt samarbejde med ca. 60 avlere fordelt over hele Danmark. Vores dygtige produktionsafdeling er en vigtig sparringspartner for avleren.

Avleren og Danespo finder sammen frem til de bedste artoffelsorter til de jorde, avleren har til rådighed. Det sikrer størst mulig sikkerhed for et godt resultat for begge parter. Gennem hele vækstsæsonen følger den tilknyttede produktionsmedarbejder afgrøden og finder i samarbejde med avleren den rette behandling af marken. Avleren har derfor altid en sparringspartner, som kender jordene og har stor indsigt i produktion og håndtering af spisekartofler.

Danespos Avlerforening har indflydelse på forretningen

Avlerforeningen er med til at sætte præg på den fortsatte udvikling af Danespo.

Alle vores danske avlere har mulighed fot at være medlem af Danespos Avlerforening. Her bliver faglige og kommercielle/landbrugspolitiske spørgsmål taget op, ligesom vores produktionsmedarbejdere løbende tilfører avlerne den nyeste viden om dyrkning og håndtering af kartofler.

Vi lytter til avlernes input og ønsker, og avlerne lytter til os, fordi vi har en gensidig forståelse for, at vi er afhængige af hinanden, og af at vi begge har succesfulde forretninger.

Formand for Danespos Avlerforening:

Jeppe Jørgensen
Nymøllevej 8, Højmark
6950 Ringkøbing
Mobil: +45 40 95 33 40
Mail: jj@nymolle.dk