Forbruger Erhverv

Dyrk kartofler i din have

Nye kartofler smager lækkert. Og det er meget nemt selv at dyrke kartofler i haven

Vi har gjort det nemt for dig at komme i gang med at dyrke kartofler i din have. Vi har lavet en udførlig dyrkningsvejledning til dig. Og så kan du købe vores læggekartofler, hvor du normalt køber planter og ting til din have.

Hent vejledning til at dyrke læggekartofler i din have

 

Hvilke kartofler skal jeg plante?

Der findes mange forskellige kartoffelsorter, som har forskellige høsttidspunkter. De meget tidlige sorter kan høstes først, mens de senere sorter kan høstes og bruges i løbet af sommeren og efteråret. Du kan sagtens gemme dine kartofler, så du kan bruge af dem hele vinteren og i foråret. Du skal bare huske at gemme dem et køligt og mørkt sted. Kartofler kan ikke tåle direkte lys, frost eller meget varme særligt godt.

Har du ikke nogle bestemte favoritsorter, så prøv med 2-3 forskellige slags kartofler. Det ville være en god ide, at du vælger nogle sorter, som kan høstes på forskellige tidspunkter. Så har du kartofler i længere tid. Du kunne vælge en tidlig sort, f.eks. Solist, og to middeltidlige sorter f.eks. Ballerina og Folva.

Den bedste jord til kartoffeldyrkning

Når du dyrker kartofler, er det en god idé at skifte jorden ud eller plante dine kartofler et nyt sted hvert år. I kartoffelverdenen kalder vi det for "sædskifte".

En tommelfingerregel siger, at der bør gå fire år, inden du igen dyrker kartofler det samme sted. Det betyder at kun en fjerdedel af køkkenhaven kan være med kartofler. Hvis du planter kartofler det samme sted oftere, er der større risiko for kartoffelsygdomme og en dårligere kvalitet.

Jorden, du planter kartoflerne i, skal være løs. Det vil sige, at du skal grave og/eller fræse i jorden, så kartoffelknoldene kan få plads til at udvikle sig.

Du kan dyrke kartofler i stort set alle jordtyper. Nogle jordtyper skal dog tilføres flere næringsstoffer end andre.

Gødning af dine kartofler

Du skal gøde godt, inden du lægger kartofler. Kartofler kræver nemlig en del næringsstoffer, så der skal være rigeligt med kvælstof og kalium til rådighed.

Det kan ske enten med kompost eller husdyrgødning. Ca. 3–400 kg god husdyrgødning pr. 100 m² eller ca. 2 l helt omsat kompost pr. m². Det er dog umuligt for os at oplyse dig den helt nøjagtige mængde gødning, du skal bruge, da indholdet af kvælstof og kalium kan variere meget.

I modsætning til de fleste grønsager kan kartofler tåle frisk husdyrgødning. Tilføres den om foråret, skal husdyrgødningen blandes i de øverste 10 cm jord.

Du kan også anvende NPK-gødning (granuleret), som typisk vil være en NPK 14-3-15. Afhængig af din jordtype skal du bruge ca. 8 kg pr. 100 m², og du skal bruge lidt mere på sandjord og lidt mindre på lermuldet jord. NPK-gødning skal indarbejdes i jorden, inden du lægger dine kartofler.

Forspiring og lægning

Ønsker du nye kartofler først på sommeren, kan du gå i gang med forarbejdet tidligt. Læggekartofler fra de tidlige kartoffelsorter kan allerede lægges til forspiring i januar/februar måned. Kartoffelknoldene lægges i spirekasser eller æggebakker og stilles et lyst og lunt sted (max. 15° C,) så kartoffelknoldene kan udvikle korte, stærke spirer.

Husk, at det kun er den tidlige sort, der skal forspires så tidligt. De knap så tidlige sorter kræver mindre forspiring, og de skal kun forvarmes ca. 10-14 dage ved max 15° C, inden du lægger dem i jorden.

Det rigtige tidspunkt for lægning af kartofler er fra sidst i marts og i hele april måned. Jorden skal være løs og tør.

Når du skal lægge dine kartofler, skal du du lave render i jorden, hvor du lægger de forspirede kartofler ned i med ca. 25 cm afstand. Du skal lave renden så dyb, at kartoflernes overside er i niveau med jordoverfladen. Afstanden mellem rækkerne skal være ca. 75 cm. Derefter lægger du ca. 5-7 cm jord op omkring kartoflerne.

Du kan med fordel dække tidlige kartoffelsorter med fiberdug og/eller plastik. Plastikken kan fjernes, når kartoffelplanterne er ca. 5 cm eller hurtigst muligt efter, at spirerne er kommet frem - dog kun hvis der er meget sollys. Hvis vejrforholdene kræver det, hvis der er f.eks. er meget koldt eller mørkt, kan fiberdugen overdække kartoffelplanterne frem til optagningstidspunktet.

Husk at fjerne ukrudt

Du skal bekæmpe ukrudtet rundt om dine kartofler løbende. Ellers vil ukrudtet udkonkurrere kartoffelplanterne. Det er især vigtigt i starten af kartoffelplanternes vækst.

Hver 7.-10. dag hypper du yderligere 2-3 cm jord ovenpå kammene, så ukrudtet dækkes.

Det kan være nødvendigt at rive kammene og lade dem tørre for at kontrollere ukrudtet, inden du lægger jord på igen. Pas på ikke at ødelægge spirer og rødder på kartoffelplanterne. Alternativt kan du hyppe en større mængde jord efter kartoffellægningen og sprøjte kartoflerne med et godkendt ukrudtsmiddel.

Vanding af kartofler

Kartoffelplanter har et dårligt rodnet og må derfor ikke mangle vand. Udtørring af jorden kan give flere skurvede knolde, så sørg for at holde jorden ved kartoffelplanterne fugtig.

Sygdomme i kartofler

Den altoverskyggende sygdom i kartoffeldyrkning er kartoffelskimmel, som er en svamp. Den får toppen til at visne, og kartoffelplanten vil dø. Kartoffelskimmel har optimale betingelser i fugtigt og varmt vejr.

Kartoffelskimmel angriber sjældent tidligere end i starten af juli. Derfor vil sygdommen oftest ikke ramme de tidlige sorter. De lidt senere sorter er mere udsatte for kartoffelskimmel, og derfor kan det være nødvendigt med forebyggende behandling, inden kartoffelplanterne bliver angrebet.

Opgravning af de tidlige spisesorter

Så snart kartoffelknoldene opnår en passende størrelse, er de tidligste sorter klar til opgravning.

Forsøg først forsigt at tage en enkelt kartoffel ud af kammen for at vurdere størrelsen. Husk at spise de tidligste sorter først, da de kan blive melede og kedelige senere på sommeren.

Opgravning af de senere kartoffelsorter

De senere sorter, som evt. kan gemmes til efteråret eller vinteren, bør stoppes i vækst, inden de bliver for store og nemt kan koge ud. En kogeprøve kan udføres ved at koge nogle skrællede kartofler. Er der efter kogeprøven svage antydninger af hvide flager på kartoflerne, er det på høje tid enten at aftoppe eller nedvisne kartoffelplanterne.

Når kartoflerne er skindfaste, skal du hurtigst muligt grave dem op. Gnid kartoflen med en tommelfinger. Hvis skindet holder, så er den skindfast og klar til opgravning.

Det er vigtigt at tørre kartoflerne hurtigst muligt efter opgravning. Efter tørring skal de opbevares mørkt og køligt (4-8° C).