Forædling afgør fremtidens kartoffelhandel

Kravene til kartoffelsorter ændrer sig konstant og forædling af nye sorter er nødvendig for at kunne opfylde markedets behov

Forædling i Danmark

I Danespo bruger vi store ressourcer på sortsudvikling og afprøvning af nye sorter. Det er vigtigt, at nye sorter er gennemtestede, inden vi sender dem i produktion.

I Danespo har vi egen udvikling af nye kartoffelsorter. Det tager cirka 15 år at udvikle en kartoffelsort fra den spæde begyndelse med udvælgelse og testning, før kartoflen er klar til at blive brugt både som læggekartofel og spisekartoffel.

Internationalt forædlingssamarbejde

Som kunde hos Danespo får du gennemtestede sorter der egner sig lige præcis til din avl og din landbrugsjord. Dette er takket være et godt samarbejde om afprøvning af nye sorter under realitiske forhold verden over. Danespo forhandler mere end 150 forskellige sorter på markederne i Europa, Mellemøsten og i Nordafrika. Sorterne stammer fra en lang række forædlere i bl.a. Danmark, Holland, Tyskland og Frankrig.

Afprøvning af og forsøg med nye sorter finder sted i mange lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde med kunderne og forædlerne omkring udvikling af nye markedsrelevante sorter. Danespo vil altid repræsentere sorter, der matcher de til enhver tid gældende markedskrav til kvalitet, egenskaber og pris.