Forædling afgør fremtidens kartoffelhandel

Kravene til kartoffelsorter ændrer sig konstant, og forædling af nye sorter er nødvendig for at kunne opfylde markedets behov

Forædling i Danmark

Planteforædling kræver tålmodighed, og det tager sædvanligvis 20 år fra planterne krydses, til en ny sort begynder at betale tilbage på udviklingsomkostningerne.

I Danespo er vi fokuseret på at udvikle nye forædlingsværktøjer, så vi kan få vores sorter hurtigere på markedet.

Genetikken i kartofler er kompleks, og vi arbejder hele tiden på at blive endnu mere effektive i at frembringe de rigtige genetiske kombinationer.

Internationalt forædlingssamarbejde

Som kunde hos Danespo får du gennemtestede sorter, der egner sig lige præcist til din avl og din landbrugsjord. Dette takket være et godt samarbejde om afprøvning af nye sorter under realitiske forhold verden over. Danespo forhandler mere end 150 forskellige sorter på markederne i Europa, Mellemøsten og i Nordafrika. Sorterne stammer fra en lang række forædlere i bl.a. Danmark, Holland, Tyskland og Frankrig.

Afprøvning af og forsøg med nye sorter finder sted i mange lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde med kunderne og forædlerne omkring udvikling af nye markedsrelevante sorter. Danespo vil altid repræsentere sorter, der matcher de til enhver tid gældende markedskrav til kvalitet, egenskaber og pris.

Bevillinger og udvikling

I Danespo har vi modtaget bevillinger fra Kartoffelafgiftsfonden. Kartoffelafgiftsfondens formål er at styrke kartoffelerhvervets udvikling og konkurrenceevne.

Alle relevante oplysninger vedrørende bevillingen kan findes her.