Forædling afgør fremtidens kartoffelhandel

Kravene til kartoffelsorter ændrer sig konstant og forædling af nye sorter er nødvendig for at kunne opfylde markedets behov

Forædling i Danmark

I Danespo bruger vi store ressourcer på sortsudvikling og afprøvning af nye sorter. Det er vigtigt, at nye sorter er gennemtestede, inden vi sender dem i produktion.

I Danespo har vi egen udvikling af nye kartoffelsorter. Det tager cirka 15 år at udvikle en kartoffelsort fra den spæde begyndelse med udvælgelse og testning, før kartoflen er klar til at blive brugt både som læggekartofel og spisekartoffel.

Internationalt forædlingssamarbejde

Som kunde hos Danespo får du gennemtestede sorter der egner sig lige præcis til din avl og din landbrugsjord. Dette er takket være et godt samarbejde om afprøvning af nye sorter under realitiske forhold verden over. Danespo forhandler mere end 150 forskellige sorter på markederne i Europa, Mellemøsten og i Nordafrika. Sorterne stammer fra en lang række forædlere i bl.a. Danmark, Holland, Tyskland og Frankrig.

Afprøvning af og forsøg med nye sorter finder sted i mange lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde med kunderne og forædlerne omkring udvikling af nye markedsrelevante sorter. Danespo vil altid repræsentere sorter, der matcher de til enhver tid gældende markedskrav til kvalitet, egenskaber og pris.

Bevillinger og udvikling

I Danespo har vi modtaget bevillinger fra Kartoffelafgiftsfonden. Kartoffelafgiftsfondens formål er at styrke kartoffelerhvervets udvikling og konkurrenceevne.

Alle relevante oplysninger vedrørende bevillingen kan findes herunder:

2021

- Genbank for kartofler – Ansøgning 2021 

- Diploid forædling – Ansøgning 2021 

- Resumeer for KAF 2021 

2020

- Resumeer KAF 2020

- Genbank for kartofler, ansøgning om tilskud 2020

- Genbank for kartofler – rapport 2020

- Diploid, ansøgning om tilskud 2020

- Diploid forædling – rapport 2020 

- Resistens mod brok, ansøgning om tilskud 2020

- Resistens mod brok – rapport 2020 

2019

- Resumeer KAF 2019

- Genbank for kartofler, ansøgning om tilskud 2019

- Genbank for kartofler, rapport 2019

- Diploid, ansøgning om tilskud 2019

- Dihap, rapport 2019

- Resistens mod brok, ansøgning om tilskud 2019

- Resistens mod brok, rapport 2019

2018

- Resumeer KAF 2018

- Resistens mod brok, Delrapport 2018

- Genbank for kartofler, Ansøgning om tilskud 2018

- Resistens mod brok, Ansøgning om tilskud 2018

- Markør-assisteret indkrydsing af brokresistens, Ansøgning om tilskud 2018

2017

- Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens 2015-2020, Delrapport 2017

- Genbank for kartofler, Delrapport 2017

- Resistens mod brok (Synchytrium endobioticum). Kortlægning af gener, udvikling af brugbare markører og søgning efter ny resistens

- Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens

- Genbank for kartofler