Spisekartofler og læggekartofler af højeste kvalitet

Danespo er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for forædling, salg og produktion af kvalitets spise- og læggekartofler

Danespo er en planteforædlingsvirksomhed, som udvikler robuste kartoffelplanter til en fremtidig dagligdag, hvor vi vil opleve mere ekstreme vejrforløb og dermed vanskeligere vækstvilkår for vores planter.

Vores kartoffelsorter bliver mere og mere effektive og skal føde en stigende verdensbefolkning i en fremtid, hvor landbrugsarealer samtidig mindskes, og arealerne i stigende grad anvendes til energiproduktion, natur urbanisering, skov mm.

Kartofler er sandsynligvis den mest effektive plante til humanernæring og den er samtidig også en af de bedste planter når vi måler på CO2 belastningen i vores fødevarer.

Vision

Danespo vil være en af de førende internationale forædlings-, salgs- og produktionsvirksomheder af kvalitets spise- og læggekartofler.

Vi søger konstant at være på forkant med udviklingen, så vi til enhver tid er i stand til at tilbyde konkurrencedygtige kartoffelsorter, der matcher de enkelte markeders krav. Dette sker ved at arbejde meget tæt sammen med tilknyttede læggekartoffelavlere og ved at tage aktivt del i forædlingen af nye kartoffelsorter.

Mission

Med udgangspunkt i branchens dygtigste avlere og medarbejdere vil Danespo forædle, dyrke og afsætte de bedste kartoffelsorter til vores strategiske markeder.

Værdier

COMMITMENT

We are passionate about our business and take care of our partners and colleagues

DEVELOPMENT

We encourage development and growth by combining knowledge with business agility

RESPONSIBILITY

We take ownership in our work - communicate and act responsibly

TRUST

We say what we mean, do what we say - and treat others with respect