Kvalitetskontrol i alle led

Danespo går skridtet videre end de officielle kontroller. Vores krav sikrer kunderne læggekartofler med et væsentligt højere kvalitetsniveau.

Alle læggekartofler er underlagt streng kontrol fra NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri. Kontrollen sker såvel i vækstperioden som efter høsten. De offentlige krav til kontrol og kvalitet er fundamentale, fordi de er med til at sikre, at kunder i hele verden kan stole på danske læggekartofler.

DANESPOs højere kvalitetskrav giver kunderne sikkerhed

Det er vores overbevisning, at handel med læggekartofler handler om sikkerhed for kunden, da læggematerialet er grundlaget for succes i kartoffelavl. Hos DANESPO tager vi derfor skridtet videre og gennemfører vores eget PMS-system (potato managing system) med helt specielle kvalitetskrav overfor vores avlere. Disse kvalitetskrav sikrer, at vores læggekartofler har et væsentligt højere kvalitetsniveau end det, NaturErhvervstyrelsen foreskriver. Og ved hjælp af vores PMS-system kontrollerer vi, at kvalitetskravene overholdes i alle led. Kontakt produktionsafdelingen for at høre mere om vores kvalitetsstandarder.

Kvalitetskontrol gennem hele sæsonen

En grundig kontrol af kvaliteten i alle led er af afgørende betydning ved eksport af læggekartofler. Derfor har vi etableret vores PMS (potato managing system).

  • Danespos kvalitetskontrol starter allerede inden, kartoflerne lægges i jorden. Avleren og produktionschefen udvælger de bedste arealer og udarbejder en gødningsplan for læggekartoflerne. Her fastlægges også plantetal for de forskellige sorter, så udbyttestørrelserne bliver så optimale som muligt. Du kan læse mere om vores tætte samarbejde med avleren under Vores avlere
  • Produktionschefen besigtiger markerne i løbet af vækstsæsonen for at se efter virus, bakteriesygdomme, vandlidende områder eller andre forhold af betydning for kvaliteten.
  • Når kartoflerne er taget op og ligger på lager, udtages en råvareprøve af partiet. Prøven analyseres for kvalitetsforringende skadegørere og partiets egnethed til eksport vurderes. Råvareprøven danner grundlag for fordelingen af de forskellige partier til forskellige kunder.
  • Når sorteringen begynder, kontrolleres kvaliteten løbende på sorterestederne. Den endelige kontrol finder sted umiddelbart før afsendelse fra sorterested eller havn.
  • Iflg. lovgivningen skal alle læggekartofler kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen. Kontrollen foregår dels i marken i vækstsæsonen og dels som kontrol af færdigvaren. Desuden foretages en række laboratorieanalyser for bl.a. nematoder, ring- og brunbakteriose og virus. Kun hvis alle krav er opfyldt, dvs. kartoflerne er frifundet for skadegørere, kan kartoflerne forsynes med et plantepas og omsættes som læggekartofler.