Produktion af læggekartofler

Du er sikret de bedste læggekartofler fra os. Vi leverer primært fra Danmark, men også fra de bedste andre lande i Europa

Som planteforædlingsvirksomhed sælger vi vores genetik på to måder.

  1. Vi producerer og sælger læggekartofler til kunder, som dyrker fødevarer. Produktionen forgår i Nordeuropa hvor klimaet er optimalt for at produktion af sunde læggekartofler.
     
  2. Vi aftaler licensproduktion af vores nye sorter med kunder over hele verden. Disse kunder modtager sterile planter og producerer selv vores sorter i deres egen produktion.

Høj sundhedsmæssig status på læggekartofler

De gunstige klimatiske forhold i Nordeuropa samt en streng kvalitetskontrol i produktionsprocessen betyder, at læggekartofler fra os er af en meget høj sundhedsmæssig status. Ved at anvende vores læggekartofler minimeres risikoen for virusinfektioner og andre sygdomme derfor betragteligt. I Danmark har vi fx ikke haft brunbakteriose, som flere andre lande har forekomster af.

Sorteresteder med stor kompetence

Danespo har tilknyttet et antal sorteresteder til at sortere og pakke vores læggekartofler. Sorteringen foregår altid i samspil med Danespo, der løbende vurderer færdigvarens kvalitet.

Sorterestederne spænder fra avlere, der selv sorterer og pakker deres kartofler, til store centraler, som betjener en større avlerkreds.

Løbende investering i pakkeanlæg

Vi foretager løbende investeringer i vores pakkeanlæg. Vi tilstræber, at du altid kan få dit ønske opfyldt ift. pakning. Vi pakker fx småpakninger af forskellige størrelser til forbrugermarkedet, og vi pakker i sække på 10-25-50 kg op til 1,25 ton til det professionelle marked.