Læggekartoffel produktion

Du er sikret de bedste læggekartofler fra os. Vi leverer primært fra Danmark, men også fra de bedste andre lande i Europa

Vi har mange dygtige avlere tilknyttet, som producerer læggekartofler til mange formål. Det giver dig som kunde en unik mulighed for at få den bedste kvalitet af læggekartofler og det giver leveringssikkerhed af et stort antal sorter.

Det giver dig en stor fleksibilitet, at vi kan levere læggekartofler fra flere lande i Europa. Foruden den store danske produktion, arbejder vi nemlig også med læggekartofler fra fx både Holland, Frankrig, Tyskland, Sverige og Belgien.

Høj sundhedsmæssig status på læggekartofler

De gunstige klimatiske forhold i Nordeuropa samt en streng kvalitetskontrol i produktionsprocessen betyder, at læggekartofler fra os er af en meget høj sundhedsmæssig status. Ved at anvende vores læggekartofler minimeres risikoen for virusinfektioner og andre sygdomme derfor betragteligt. I Danmark har vi fx ikke haft brunbakteriose, som flere andre lande har forekomster af.

Sorteresteder med stor kompetence

Danespo har tilknyttet et antal sorteresteder til at sortere og pakke vores spise- og læggekartofler. Sorteringen foregår altid i samspil med Danespo, der løbende vurderer færdigvarens kvalitet.

Sorterestederne spænder fra avlere, der selv sorterer og pakker deres kartofler, til store centraler, som betjener en større avlerkreds.

Moderne pakkeanlæg

Vi foretager løbende investeringer i moderne pakkeanlæg. Det betyder, at du altid kan få dit ønske opfyldt ift. pakning. Vi pakker fx småpakninger af forskellige størrelser til forbrugermarkedet, og vi pakker i sække på 10-25-50 kg op til 1 ton til det professionelle marked.