Ballerina Del

Meget velsmagende dansk spisekartoffel med særdeles gode kogeegenskaber. Hudtypen er skinnende gul, og pænere præsentation findes næppe. Sorten er forholdsvis tidlig og har samtidig en lang spirehvile, som gør den velegnet til lagring.

Kategori:

Middeltidlige spisesorter Specialsorter

Anvendelse:

Spisekartoffel, luksuskartoffel

Tidlighed:

Tidlig - middeltidlig

Udbytte:

Højt

Top:

Lav og lidt udbredt vækst, langsom topudvikling

Knoldstørrelse:

Medium - bedste produkt under 60 mm

Knoldform:

Hurtig knoldsætning. Ovale regulære med god ensartethed i størrelsen. Den flotte glatte hud gør den velegnet til at vaske

Knoldantal:

12-15

Knoldfarve:

Gult, flot skind

Kødfarve:

Gul

Kogetype:

A-AB

Tørstofindhold:

Middel

Spirehvile:

Lang - meget gode lageregenskaber

Nematoder:

Modtagelig

Brok:

Resistens; type 1

Skimmel:

Middel resistens

Knoldskimmel:

God resistens

Skurv:

God resistens

Dyrkning:

Produktionen af Ballerina bør være tilpasset bedre jorde. Gødningsbehovet er middel. Bejds altid mod rodfiltsvamp, da fremspiringen foregår forholdsvist langsomt. Læg sorten forholdsvist tæt for at imødegå produktion af mange store knolde

Tips:

Hold godt øje med størrelsen gennem sæsonen, knoldene vokser hurtigt i sidste del af vækstfasen. Store knolde kan virke noget kantede

Download:

Dyrkningsvejledning til Ballerina

Ballerina