Cronos Del

Cronos giver en god kombination af et højt udbytte og en mulighed for at rense landet for nematoder. Sorten giver et højt nettoudbytte af lange, regulære knolde og har en god sortering af store knolde. Cronos har flot skind og flade øjne. Er god som spisekartoffel, kan vaskes samt bruges til fritering.

Kategori:

Friteringssorter, Middelsene spisesorter

Anvendelse:

Spise - vask - fritering

Tidlighed:

Middeltidlig

Udbytte:

Højt nettoudbytte

Top:

Middel til høj

Knoldstørrelse:

Stor

Knoldantal:

9-13

Knoldfarve:

Gul

Kødfarve:

Lys gul

Kogetype:

AB

Tørstofindhold:

Middel og sukkerindhold er lavt

Spirehvile:

Lang

Nematoder:

Resistens; Ro 1, 4, Pa 2-3

Brok:

Resistens; type 1

Skimmel:

Middel resistens

Knoldskimmel:

Middel resistens

Skurv:

God resistens

Download:

Dyrkningsvejledning til Cronos (engelsk)

Cronos