Folva Del

Næststørste sort i Danmark. Robust med hurtig knold- og topdannelse. Højtydende produktion af mange mellemstore knolde. Gode smagsegenskaber og kogeegenskaber. Bred nematoderesistens.

Kategori:

Middeltidlige spisesorter

Anvendelse:

Velegnet til vask og pakning, god knoldsætning

Tidlighed:

Tidlig til middeltidlig

Top:

Høj, robust og dækkende, meget hurtig top udvikling

Knoldform:

Mellemstore gule ovale til rundovale knolde med flade øjne

Knoldfarve:

Gul

Kødfarve:

Gul

Kogetype:

AB

Tørstofindhold:

Middel/over middel

Spirehvile:

Middel

Nematoder:

Resistens; Ro 1, 2, 3, 4, 5

Brok:

Resistent

Skimmel:

God resistens

Knoldskimmel:

God resistens

Skurv:

Meget god resistens

Rust:

Middel resistens

Dyrkning:

Let at dyrke. Middellang spirehvile betyder, at der kræves køl for opbevaring i lang tid

Tips:

Folva er meget velegnet til tidlig produktion og kan udmærket gemmes til efter jul, hvis den ikke afsættes direkte fra marken

Download:

Dyrkningsvejledning til Folva

Folva