Frig Del

Højtydende spisekartoffel med gode kvalitetsegenskaber og egnet til længere tids lagring. Knoldene er ovale og gulkødet med pæn præsentation. Velegnet til produktion på bedre jorde.

Kategori:

Middelsene spisesorter Bagesorter

Anvendelse:

Pillekartoffel / salat / spise

Tidlighed:

Middeltidlig

Top:

Høj, robust top

Knoldstørrelse:

Medium til stor. Overstørrelser kan bruges som bagekartofler

Knoldform:

Ovale med flade øjne

Knoldfarve:

Gul

Kødfarve:

Gul

Kogetype:

AB

Tørstofindhold:

Middel

Spirehvile:

Lang, gode lageregenskaber

Nematoder:

Resistens; Ro 1, 4

Brok:

Modtagelig

Skimmel:

Middel resistens

Knoldskimmel:

God resistens

Skurv:

God resistens

Download:

Dyrkningsvejledning til Frig

Frig