Senna Del

Dybrød, dansk spisekartoffel med gul kødfarve og særdeles gode kogeegenskaber. Sorten producerer velformede, ovale knolde. God skurvresistens.

Kategori:

Røde sorter

Anvendelse:

Rød spisekartoffel med flot kogekvalitet

Tidlighed:

Middeltidlig

Top:

Dækkende

Knoldform:

Ovale og særdeles velformede

Knoldfarve:

Rød

Kødfarve:

Gul

Kogetype:

Fastkogende

Tørstofindhold:

Middel

Spirehvile:

Middellang til lang

Nematoder:

Resistens; Ro 1

Brok:

Resistens; type 1

Skimmel:

Middel resistens

Knoldskimmel:

Middel resistens

Skurv:

God resistens

Rust:

Middel resistens

Dyrkning:

Vær opmærkson på, at sorten er helt skindfast inden optagning

Download Dyrkningsvejledning til Senna
Senna