Argana Del

Lovende spisekartoffelsort, som har vist et enormt udbyttepotentiale i Sydeuropa og Nordafrika.

Kategori:

Middeltidlige spisesorter

Anvendelse:

Eksport - spisekartoffel - økologi

Tidlighed:

Middeltidlig

Top:

Flot og dækkende

Knoldstørrelse:

Stor

Knoldform:

Rund til rundoval

Knoldfarve:

Lys gul

Kødfarve:

Lys gul

Kogetype:

AB

Tørstofindhold:

Middel

Spirehvile:

Middel til lang

Nematoder:

Resistens; Ro 1, 4

Brok:

Resistens; Brok 1

Skimmel:

Høj resistens

Knoldskimmel:

Høj resistens

Skurv:

Middel resistens

Download:

Dyrkningsvejledning til Argana

Argana