Cimega Del

Cimega er den nye sort til de dele af det nord- og midteuropæiske marked, hvor lyst skind og lyst gult kød er at foretrække, samt til markederne i Sydeuropa, Mellemøsten og Nordafrika. Det er en forbedret Spuntasort med bedre udbytte, resistenser og præsentation.

Kategori:

Middeltidlige spisesorter

Anvendelse:

Spisekartoffel

Tidlighed:

Middeltidlig

Udbytte:

Meget højt

Top:

Dækkende med store blade

Knoldstørrelse:

Store

Knoldform:

Oval

Knoldantal:

14-16

Knoldfarve:

Gul

Kødfarve:

Lys gul

Øjendybde:

Flade

Kogetype:

AB-B

Tørstofindhold:

Moderat

Spirehvile:

Middel til lang

Nematoder:

Resistens; Ro 1, 4

Brok:

Resistent

Skimmel:

Middel resistens

Knoldskimmel:

God resistens

Skurv:

Høj resistens

Indre defekter:

Lave

Virus:

Middel modtagelig

Download:

Dyrkningsvejledning til Cimega

Cimega