Fakse Del

Dansk forædlet sandjordssort. Sorten har et meget højt udbyttepotentiale og har sin berettigelse i sandet jord. Knoldene er gule, ovale og meget velformede. Særdeles god rustresistens. Velegnet til lagring, men kan endvidere anvendes direkte fra marken i august. Mindre kvælstofkrævende end Sava.

Kategori:

Middelsene spisesorter

Anvendelse:

Spisekartoffel velegnet til skrælning

Tidlighed:

Middeltidlig til middelsen

Udbytte:

Meget højt

Top:

Lys grøn og dækkende

Knoldstørrelse:

Medium

Knoldform:

Ovale og meget velformede, grønfarver langsomt

Knoldantal:

12-15

Knoldfarve:

Gul

Kødfarve:

Gul

Kogetype:

AB-B

Tørstofindhold:

Middel

Spirehvile:

Lang

Nematoder:

Resistens; Ro 1, 4

Brok:

Resistens; type 1

Skimmel:

Rimelig god resistens

Knoldskimmel:

Rimelig god resistens

Skurv:

Meget god resistens

Rust:

Særdeles god resistens

Dyrkning:

Sorten har et lavt kvælstofbehov og bør ikke overgødskes

Tips:

Tilpas gødning så planten modner naturligt af. På den måde hæves tørstofindholdet, og lagerstabiliteten forbedres

Download:

Dyrkningsvejledning til Fakse

Fakse