Sava Del

Danmarks største spisesort. Sen sort som er velegnet til opbevaring gennem hele foråret. Gule, ovale knolde som er særdeles fastkogende. God resistens mod knoldskimmel.

Kategori:

Middelsene spisesorter

Anvendelse:

Vinterkartoffel til pakning og skrælleri

Tidlighed:

Sen

Udbytte:

Middel

Top:

Lav til middel

Knoldstørrelse:

Medium

Knoldform:

Oval

Knoldantal:

12-16

Knoldfarve:

Gul

Kødfarve:

Gul

Kogetype:

Meget fastkogende

Tørstofindhold:

Middel til højt

Spirehvile:

Meget lang, velegnet til lagring

Nematoder:

Modtagelig

Brok:

Modtagelig

Skimmel:

Middel resistens

Knoldskimmel:

God resistens

Skurv:

God resistens

Rust:

God resistens

Dyrkning:

Læg knoldene forholdsvis dybt og foretag gerne en sen hypning. Undgå brede dæk ved kørsel i marken

Tips:

Sorten har et lavt kvælstofbehov og bør lægges forholdsvis tæt

Download:

Dyrkningsvejledning til Sava

Sava