Koncernstruktur

Vores internationale netværk består af flere datterselskaber og associerede selskaber. Vores ejere, DLF og Florimond Desprez, fungerer som gode, internationale sparringspartnere

Organisationsdiagram

DLF og FD Admiral ejer 98% af Danespo A/S, mens de sidste 2% er ejet af sorterecentraler, kartoffelavlere og medarbejdere i virksomheden.

De grønne farver viser Danespos datterselskaber og afdelinger. De lyseblå farver viser medejerforhold for de "ikke-100%-Danespo-ejede" virksomheder i gruppen i såvel Danmark som internationalt.